Veiledning

I løpet av 30 år som veileder, har jeg vært invitert inn på mange arbeidsplasser. For meg er det et privilegium å utforske sammen med kollegaer hva som har bidratt til at en situasjon oppleves fastlåste og lete etter hva som kan skape endring, mestring og  håp.  

Teamet/gruppens teoretisk kompetanse, klinisk erfaring og livserfaring blir grunnlaget for at nye perspektiver og nye handlingsalternativer  vokser fram.

Jeg har blant annet vært veileder innenfor barnevern, familievern, fosterhjemstjeneste, barnehjem, familieteam innen barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, familieavdelinger ,  private organisasjoner og familiearbeid innenfor rus.

 I en årrekke har jeg veiledet studenter som deltar i ulike familieutdanningsprogram.

Jeg underviser og veileder psykologer som følger spesialistprogrammet til Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) og skal bli spesialist i familiepsykologi.

Annet:
Jeg har i mange år vært med i redaksjonen i tidsskriftet Fokus på Familien, sittet i styret i Norsk Forening for Familieterapi og i utvalg i Norsk Psykologforening.