Terapi

Terapeutisk erfaring

Jeg har 30 års erfaring med individualterapi, parterapi , familieterapi og foreldresamarbeid.

Jeg har snakket med mange par hvor blant annet:
-       begge ønsker å leve sammen på enn bedre måte enn de gjør,
-       den ene er fornøyd i parforholdet, mens den andre er usikker på om de kan få det godt sammen,
-       konsekvensene av utroskap eller andre former for svik truer parforholdet
-       begge er ensomme i parforholdet men ikke finner noen måte å ta imot en utstrakt hånd eller selv å strekke ut hånden slik at de kan møte hverandre med trygghet og varme,
-       konflikter i forhold til familie, arbeidsplass eller nettverk stjeler nærhet og fellesskap
-       paret har konkludert med at de har mistet troen på og viljen til å kjempe for forholdet, men hvor begge ønsker en best mulig avslutning på parforholdet pga barna. 

Jeg har snakket mye med foreldre:
-       som kjemper med skyldfølelse over hva de har gjort eller ikke gjort,
-       som strever med sorg over tap av barn,
-       som har mistet kontakten med eller opplever samvær med barn (uansett alder) som fortvilende eller forvirrende.

Jeg har møtt mange som har ønsket å snakke om livet.  Som ønsker å reflektere over eller sortere livet som har vært, som ønsker en samtalepartner knyttet til sentrale tema i livet akkurat nå eller som frykter fremtiden.